تبلیغات
✘⑂رُسـ ــ ــ ــوبــ ــ ــ ✘⑂ - رفتن یا نرفتن!مسئله این است!

✘⑂رُسـ ــ ــ ــوبــ ــ ــ ✘⑂

اگه خاموشم و خسته،اگه از تو دور دورم ... تکیه کن به من غریبه،من یه کوه پر غرورم!...

ماندن همیشه خوب نیست...
رفتن هم همیشه بد نیست...
گاهی رفتن بهتر است!گاهی باید رفت
باید رفت تا بعضی چیزها بماند
اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت
اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی دست خالی خواهی ماند!
گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنیست با خود برد
مثل یاد،مثل خاطره،مثل غرور ...
و آنچه ماندنیست را جا گذاشت
مثل یاد،مثل خاطره ...مثل لبخند ...
رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی،بروی
و ماندنت رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی،بمانی
برو و بگذار چیزی از تو بماند که نبودنت را گرانبها کند
برو و بگذار قبل از اینکه رفتنت دردی بر دلی بنشاند،خاطره ای پر حسرت شود!
برو و نگذار ماندنت باری شود بر دوش دل کسی که شکستن غرورت برایش از شکستن سکوت آسانتر باشد...
عشقت را بردار و برو...
خودت را بردار و برو...
زیبا برو ...قالب پرشین بلاگ - آژانس مسافرتی - آریس باکس | قالب وبلاگ - اخبار روز - آگهی رایگان - گویا آی تی - تک تمپ - اخبار روز - گرافیک - وبلاگ